مجله اینترنتی ژانگولر

گام اول سمبولیسم

سمبولیسم در دهه ۱۸۹۰ در فرانسه و بلژیک در شکل جنبشی ادبی بر پایه اصل هم ارزی احساسات و معانی که شارل بودلر در دهه ۱۸۵۰ پیشنهاد کرده بود به وجود آمد. اصطلاح سمبولیسم به زودی بار مفهومی زیبا شناختی نسبتا مبهمی یافت که بی قیدانه برای نقاشی (توسط پل گوگن و گستاو کلیمت) و موسیقی (توسط کلود دبوسی) به کار گرفته شد.

سمبولیسم
شارل بودلر

اگر چه بر شمردن دقیق ویژگیهای سبکی سمبولیسم دشوار است ، اما آثار سمبولیستی عموما از نمایش واقع گرایانه دوری کرده و در عوض ایده های «ابدی» نظیر عشق ، زیبایی ، مرگ و طبیعت را یادآور می شوند. همچنین می توان سمبولیسم را نقطه مقابل رئالیسم که از مشخصات نیمه دوم قرن نوزدهم بوده و عکاسی بارزترین نمود آن بود ، به شمار آورد

سمبولیسم
برکه – طلوع ماه از ادوارد استایکن

گام دوم

در پایان قرن نوزدهم ، زمانی که عکاسان می خواستند به خودشان موقعیت هنری بالاتری بدهند ، عناصری را که می توانستند به عکاسی خصوصیتی زیبا شناختی ببخشد از نقاشان سمبولیست وام گرفتند : نخست با محوسازی تصویر به جای وضوح ،‌ و سپس با وام گرفتن مضمونهای سمبولیستی نظیر طبیعت وعشق. عکاسان آمریکایی اواخر قرن نوزدهم نظیر بارون آدولف دمایر ،‌ فرانک یوجین ، ادوارد استایکن ،‌کلارنس اچ . وایت و حتی آلفرد استیگلیتس و همچنین عکاسان اروپایی ، عکسهای سمبولیستی گرفته و از نظر مضمون و پردازش به سمبولیسم تصویری مسلط که اولین مانیفست پیکتوریالیسم را شکل می داد نزدیک شدند.

سمبولیسم
عکس از صدف (ادوارد وستون)

رد واقعیت مشخص در قبال زیبا شناختی کردن کلیت ، با حربه سمبل اغلب به عکس های بی روح و آکادمیک انجامیده است. سمبولیسم عکاسانه به اشکال متفاوت در قرن بیستم تکرار شده است. برای مثال در بررسی های ادوارد وستون از کانی ها گیاهان در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ (نظیر صدف ۱۹۲۷) ، هر شی به قصد هم ارز کردن آن با واقعیتی اغلب جنسی یا دست کم شهوانی عکاسی شده است. ماینور وایت در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در بررسیهایی در زمینه استعاره از دوربینش برای بیان احساسات نمادین به واسطه اشیا دنیای واقعی استفاده کرد.

بخوانید  عکاسی تبلیغاتی (Advertising Photography) شاخه ای مهم از عکاسی حرفه ای