سلاح سای اکیناوایی

سلاح سای (Sai) که طبیعتا سلاحی است متعلق به جزیره اوکیناوا ، تصور می شود ریشه چینی دارد و یکی از معدود ابزار های جنگی است که از چیز دیگری به تکامل نرسیده است.اغلب رزمی کاران مشهور ، امروزه اکثرا سای را به صورت جفتی استفاده می کنند و از این رو یک هنرجوی رزمی باید در به کارگیری این سلاح با دست راست و چپش به صورت مساوی مهارت کافی کسب کند.

سلاح سای
سلاح سای

در زمانی که شهروندان اوکیناوایی به خاطر منع قانون نمی توانستند سلاح همراه داشته باشند این ابزار جنگی به عنوان سلاحی بود که به راحتی پنهان می شد ، علاوه بر این ، به علت ساختمان فلزی اش به صورت سلاحی عالی برای دفاع در آمده بود که می توانست شمشیر سامورائی یا سلاح های بلند مثل بو (چوب) را مهار کند. سای مدرن با این که از فلز سبک وزن تر ساخته شده ، اما حقیقتا با نمونه اصلی اش کمی متفاوت است و سلاحی سخت برای یک استاد واقعی محسوب می شود.

کاتا ها

در هنر های رزمی بعضی از کاتاهای این سلاح که امروز تدریس می شوند شامل <<چاتان نوسای شو>> <<چاتان یارانوسای دایی>> <<تاوادا نوسای>> <<چی کین شی تاهاکو نوسای>> <<یاکانوسای>> <<هاماهی گانوسای>> می باشد. در اوکیناوا و کشورهای دیگر آسیایی سای برای زخمی کردن ، سد کردن ، به دام انداختن و ضربه نفوزی (مثل مشت) به حریف استفاده می شد. رزمی کاران اغلب در هر دست یک سای داشته و یک نیزه در کمربندشان. این سلاح را نیز می توان پرتاب نمود.

بخوانید  بررسی و نحو کار با سلاح بو (BO) یکی از سلاح‌های اوکیناوایی

عقیده بر این است که سای از طرح چنگال گرفته شده است. به عنوان یک ابزار جنگی ، سای همراه با استقرارها و تکنیک های کاراته و کونگ فو و همچنین در دفاع علیه حملات شمشیر استفاده می شود.امروزه سای با امتیاز ناچیزی ، یک ابزاز تمرینی کاراته و کونگ فو است ودقت ضربه زدن و فنون دفاعی و ضدحمله ای سریع را آزمایش می کند.

 


 

فهرست