مجله اینترنتی ژانگولر

تصویر سازی با فتوگرام

فتوگرام ها تصاویر هستند که بدونه دخالت دوربین یا هر اسباب دیگر عکاسی ، صرفا با گذاشتن اشیائی بر روی صحفه حساس و قرار دادان آنها در معرض نور و سپس ظهور و ثبوت آن به دست می آیند. تکنیک فتوگرام به سالهای قبل از اختراع عکاسی بر می گردد. توماس وج وود و هامفری دیوی در سال ۱۸۰۲ رساله «شرح شیوه ای در کپی کردن نقاشی های روی شیشه و تصویر سازی به کمک نور» را منتشر کردند که روش ساخت فتوگرام را توضیح می داد.

فتوگرام
توماس وج وود

طراحی های فتو ژنیکی که ویلیام هنری فاکس تالبوت از سال ۱۸۳۴ آغاز کرد را می توان به عنوان نخستین فتوگرام های واقعی قلم داد کرد. اندک زمانی پس از این تجربیات تالبوت ، ساخت فتوگرام از اشیا گوناگون یکی از سرگرمی های رایج بانوان ویکتوریایی و هم چنین جامعه آمریکا گشت. در آغاز سال ۱۸۴۳ آنا اتکینز فرایند مشابه سیانو تایپ را برای ثبت جامع خزه های دریایی و سرخس های بریتانیا به کار گرفت. برتا اولین جیکس در آستانه قرن ۲۰ ام در آمریکا هزاران سیانوتایپ از گیاهان مختلف تهیه کرد.

فتوگرام
فتوگرام ازخزه دریایی (آنا اتکینز)

قرن بیستم

این تکنیک عکاسی بدون دوربین در سال های آغازین قرن بیستم توسط گروهی از پیشروهای اروپایی به کار گرفته شد. کریستین شاد دادائیست در پایان دهه ۱۹۱۰ و مجددا در دهه ۱۹۶۰ تصاویری با همین تکنیک با عنوان شادوگراف و من ری سورئالیست تصاویری با عنوان ریوگراف تهیه کرد. این تصاویر شبح وار همه چیز را از ناخن تا بخش هایی از بدن انسان در بر می گیرد. او گاه از همین سوژه ها مجددا عکاسی می کرد تا ارزش های خاکستری را معکوس کند ، همچون «دشت های لذیذ» که مجموعه ای از ریو گرام هاست و در سال ۱۹۲۲ منتشر گشت.

بخوانید  عکاسی انتزاعی (Abstraction) اغراق در یک ویژگی خاص سوژه
فتوگرام
فتوگرامی از من ری

لازلو موهوی _ نادی با همکاری هنرجویان در باهاوس بیش از همه به شکلی بنیادین در قابلیت های این تکنیک غور کرده و از آن به عنوان روشی برای مطالعه رنگ ، نور ، و فرم استفاده کرده است. او به فتوگرام به عنوان بهترین روش برای نمایش سیلان های درخشان می نگریست. برخی از نتایج کار او همچون «فتوگرام شماره ۱ موهوی نادی : آینه (۲۳_۱۹۲۲)» یاد آور نقاشی های انتزاعی نقاش روس ، کازیمیر مالویچ است. این رابطه نزدیکی با نقاشی را باید به عنوان کوشش برای هر چه بیشتر توانمند کردن بینایی انسان که هدف موهوی _ نادی در تمامی تجربیات و آزمون های عکاسانه اش است ، به شمار آورد.

اروپا

در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ نیز بسیاری از هنرمندان دیگر همچون فرانسیس بروگیه ، رائول هاسمن و موریس تابار نیز از فتوگرام استفاده کردند. احیای مجدد عکاسی تجربی در طول دهه ۱۹۵۰ (به خصوص در اروپا با عکاسی ذهنی و همچنین در ایالات متحده در کار عکاسانی چون آرتور زیگل) منجر به تکرار و تجدید چنین تجربیاتی شد. در سال ۱۹۸۳ فلوریس .ام. نوسوس که خود خالق فتوگرام های بسیاری بود نمایشگاهی را در شهر کاسل آلمان برگزار کرد که در نوع خود اولین نمایشگاه مختص این فرایند بود.