اونجلیستا توریچلی ( Evangelista Torricelli) مخترع فشار سنج

زندگینامه اونجلیستا توریچلی اونجلیستا توریچلی فیزیکدان و ریاضیدان معروف ایتالیایی در ۱۵ اکتبر ۱۶۰۸ میلادی در شهر فائنزا دیده به…

ادامه خواندن اونجلیستا توریچلی ( Evangelista Torricelli) مخترع فشار سنج

گالیلئو گالیله (Galileo Galilei) نظریه ی خورشید مرکز کائنات است.

زندگینامه گالیلئو گالیله گالیلئو گالیله ۱۵ فوریه ۱۵۴۶ میلادی در همان سالی که ویلیام شکسپیر نویسنده شهیر انگلیسی به دنیا…

ادامه خواندن گالیلئو گالیله (Galileo Galilei) نظریه ی خورشید مرکز کائنات است.

اقلیدس اسکندرانی (Euclid) ریاضیدان یونانی و بنیانگذار هندسه

زندگینامه اقلیدس اقلیدس از مردم اسکندریه ، ریاضی دان و معلم زبان یونانی بود و در مدرسلطنتی اسکندریه مصر ریاضیات…

ادامه خواندن اقلیدس اسکندرانی (Euclid) ریاضیدان یونانی و بنیانگذار هندسه