تعریفی کوتاه بر نانچاکو

انواع نانچاکو توسط بروسلی و فیلم هایش شهرت جهانی یافت و سلاحی است که تاب داده می شود.
برای مهارت یافتن و استفاده علمی از آن تمرینات زیادی لازم است.
بدونه تمرین ، تنها به خودتان ضربه خواهید زد.بروسلی با نانچاکو

به عنوان مثال سعی کنید به یک کیسه سنگین رزمی با یک جفت نانچاکو ضربه بزنید.
ببینید چه اتفاقی می افتد. احتمالا یکی از دسته‌های آن به طرف شما برگشته و جائی از کیسه که شدیدا به آن ضربه زده اید ، به شما ضربه خواهد زد.

این سلاح (‌که آن را  نانچیکو نیز می گویند) چون سلاحی بود که در وضعیت زیادی از نبرد قابل انطباق و استفاده بود و زیاد به کار گرفته می شد. جدا از حمل آسان ، این سلاح برای دفاع در مقابل اغلب سلاح های رزمی دیگر از بو تا شمشیر می توانست استفاده گردد.
چنانچه که نینجاکار با شمشیرش حلمه می کرد. یک <<نانچاکو کار ماهر>> می توانست با زنجیری که بین دو قطعه چوب نانچاکو وجود دارد ، تیغه شمشیر را به دام انداخته و نینجا کار را گرفتار و خلع سلاح کند. همین اصل  کاربردی را می توان در برابر هر سلاح دیگری بکار گرفت.

استفاده از نانچاکو

این سلاح تنها برای دفاع استفاده نمی شد ، بلکه می توانست به طرز موثری بر علیه <<مهاجمان>> نیز به کار برده شود. یک نینجاکار با استفاده از زنجیر یا بند چوب های نانچاکو می توانست حریف را خفه یا تکنیک های قفل مفصل را بر روی او اجرا کند.

نانچاکو در اصل یک برنج کوب چوبی برای کوبیدن <<برنج و خرمن>> که شامل دو قطعه چوب سخت نامساوی بود که توسط بندی که از موی اسب درست شده بود به یکدیگر وصل می شدند.
نوع مدرن آن هشت گوش <<هاکاکوکه ئ>> یا مدور<<ماروگاتا>> می باشد که دارای دسته های چوبی مساوی بوده و بوسیله طناب یا زنجیر به یکدیگر متصل هستند.
برای بستن سر و دستان حریف با هم به شیوه <<دستگیری اوکیناوایی>> از درخت مو (کاندا) بعنوان متصل کننده بلندتر بین چوب های نانچاکو نیز استفاده می شد. دستورالعمل <<ماتایوشی کوبودر>> عبارتند از استفاده از انواع نانچاکو با این اندازه ها :

  1. یک دسته آن نصف اندازه دسته دیگر باشد.

  2. دو دسته آن ، نصف اندازه دسته های نانچاکو معمولی باشد.

  3. نانچاکو سه تکه (سه دسته ای)

  4. نانچاکو چهار تکه (چهار دسته ای)

مدل <<هن کی>> طوری طرح ریزی و ساخته شده که می توان هر دو دسته آن را به نرمی در هم جا داد و حمل آن بسیار آسان است. این سلاح می تواند با سرعت زیادی ضربه بزند و همچنین حملات دیگر سلاح ها را به خوبی دفع کند .

بخوانید  شمشیر نینجا (NINJA-TO) و کاربردهایش و تفاوت آن با شمشیر سامورائي

امروزه  این سلاح برای نمایشهایش مشهور است. همچنین <<نیروهای پلیس>> و اکثرا کونگ فو کاران و کاراته کاران از انواع نانچاکو برای دفاع شخصی استفاده می کنند. امروزه دو نمونه کاتایی از این سلاح که تمرین می شوند عبارتند از : << مانه زاتون نانچاکو>> و <<آکامینه تونانچاکو>>.

 


 

فهرست