مجله اینترنتی ژانگولر

مکتب نیویورک در دهه ۱۹۳۰

گروهی از عکاسان که همگی در اواخر دهه ۱۹۳۰ ساکن و شاغل در نیویورک بودند و اغلب به صورت آزاد برای مجلات مد همچون هارپرز بازار ، وگ و فلیر با مجلات خبری ای نظیر فورچن و پی ام کار می کردند در تاثیرات زیبا شناسی و سبکی مشترک بوده و تمایل به شکستن قواعد مرسوم فتوژورنالیسم داشتند ، به ویژه با استفاده فتوژورنالیستها از توصیفات داستانی و اجتناب از ذهنیت گرایی مخالفت ورزیدند ، آنها مجموعا تحت عنوان مکتب نیویورک شناخته می شوند.

مکتب نیویورک
ویجی

این مکتب که هرگز گروهی رسمی نبود و از نقاشان اکسپرسیونیست انتزاعی پس از جنگ که گاهی اوقات با عنوان مشابهی از آنها نام برده می شود متمایزند. آنها با دوربین های کوچک در نور طبیعی برای تهیه تصاویر دانه دار ، خارج از فوکوس ، اما از لحاظ بیانی قدرتمند ، کار می کردند. گاهی اوقات با تاب دادن دوربین هایشان یا عکس گرفتن تصادفی بدون هدف ، قیود و سخت گیریهای متداول درباره کادر و ترکیب بندی را می شکستند.

زندگی شهری

موضوعات آنها ریشه در هرج و مرج بصری زندگی شهری ، داستانهای آنها (آتش سوزی ها و جنایات)  همچون عکس های شجاعانه ویجی و سردرگمیها (سواحل کانی ایلند و کودکان در حال بازی) ، داشت. عکاسان مکتب نیویورک با ترویج دادن رویکرد امانیستی ذهنی ، ایده های فلاسفه اگزیستانسیالیست فرانسوی نظیر ژان پل سارتر و آلبر کامو و نسل بیت (در آثار رابرت فرانک) را اتخاذ کردند.

مکتب نیویورک
ویلیام کلاین

آنها همچنین تحت تاثیر نقاشی اکسپرسیونیست انتزاعی ، جاز و فیلمهای سینمایی ، در بستری از میراث لوئیس هاین ، واکر اونز و هنری کارتیه _ برسون رشد کرده و راه را به سوی مستند سازی ذهنی عاری از طمطراق باز کردند. آمادگی همیشگی آنها برای ثبت واقعیات شهری ، مستقیما به عکاسی خیابانی جدید منجر شد که توسط لی فریدلندر و بیش از همه گری وینوگرند در اواخر دهه ۱۹۵۰ به کار گرفته شد.

بخوانید  ظهور عکس (Development) فرایندی که جز اصول بنیادین عکاسی ست