شمشیر ناگی‌ناتا

ناگی ناتا (شمشیر دِرو کننده) سلاحی است شامل <<یک چوب بلند که تیغه ای منحنی در انتهای آن قرار دارد>> و می تواند حرکات دِرویی و دورانی انجام داده و انرژی را در امتداد دست استفاده  کننده در یک نمایش هماهنگ ، زیبا و دقیق به جریان اندازد.
این سلاح هم یکی از سلاح‌های <<اوکیناوایی>> است که اغلب متعلق به کوبودو بوده و برای اکثر رزمی کاران آشنا هستند. که از دیگر سلاح‌های آن منطقه می‌توان به سای ، بو ، جو ، نانچاکو … اشاره کرد.
شمشیرناگی ناتا

ناگی‌ناتا سلاحی است با یک تاریخچه غنی و از زمان پادشاهی <<نارا>>‌ (سال ۷۱۰تا۷۸۴ بعد از میلاد) تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته و به مرور زمان تکمیل شده است. این سلاح در ابتدا توسط <<بوشی ها>> (جنگجویان جوانمرد) استفاده می شد و بعدها به سلاح ویژه <<سوهی>> یا راهبان بودایی مبدل گشت. ناگی ناتا سبک نیزه و همچنین سلاح نیزه دار است. طول نیزه بیضی شکل آن از ۵ تا ۸ سانتی متر متغییر بوده که این اندازه بستگی به شرایط نبرد و نیازهای مبارزه داشت.

با این همه قابل توجه ترین موضوع در این سلاح <<تیغه>>  آن بوده. این تیغه می توانست از ۱۰ اینچ تا دو فوت بوده و به شیوه <<ساکی زوری>> یا <<اوچی زوری>> یک طرف آن نیز تیز باشد. در بین اغلب سلاح های نیزه دار وقتی که از سلاح ناگی ناتا برای اجرا حرکات دورانی یا جارویی استفاده می شد مخرب ترین سلاح محسوب می گشت. با این وجود ، حرکت نفوذی با تیغه و همچنین <<ای شی زوکی>> در انتهای سلاح ، روش های تاکتیکی مورد قبول و موثری بودند.جنگجوی با شمشیر ناگی ناتا

بخوانید  سلاح سای (Sai) از سلاح های جزیره اوکیناوایی که ریشه چینی دارد

در زمان پادشاهی <<اِدو>> (۱۶۰۰ تا ۱۸۰۸ بعد از میلاد) زنان مکتب سامورایی استفاده کنندگان اولیه ناگی ناتا برای حفاظت از خود بودند. ناگی ناتا به صورت ایستاده  روی اسب قابل استفاده بود و بخشی از هنرهای ژاپن (بوجوتسو) به حساب می آمد.

احتمالا ناگی ناتا به عنوان یک سلاح به وجود آمده است. تیغه این سلاح برای ایجاد << زخم وسیع >> بر بدن حریف ، حرکات دورانی و انتهایی سلاح برای دفاع و از بین بردن تعادل حریف مورد استفاده قرار می گرفت.

<<ناگی ناتادو>> یا طریقت ناگی ناتا هنوز بین زنان ژاپنی مشهور است و قسمتی از برنامه های ورزشی فرهنگی ژاپن می باشد. رقابت های ملی نیز هنوز برگزار و زنان اغلب با ناگی ناتا در مقابل مردان با شمشیر چوبی (باکن) به رقابت می پردازند. برای این روش ، داشتن مچ های و ساعد های بسیار قوی ضروزی است.

 


 

فهرست