سلاح سرد کاما برگرفته شده از داس

به عنوان یک سلاح رزمی <<کاما>> از دِرو کردن سنتی خرمن برنج با داس سرچشمه گرفته شده است. دسته این سلاح تقریبا باید به اندازه ساعد شما باشد و در آخر این دسته ، تیغه ای برنده به شکل هلالی و مثل داس وجود دارد. کاما نیز مثل سای جفت است و معمولا آن را باید جفتی به کار گرفت و این سلاح در واقع ،‌ سلاحی است مرگبار در دستان یک فرد ماهر در فنون آن.

سلاح کاما

یک نمومه از سلاح کاما

از لبه و نوک تیغه آن می‌توان استفاده کرد و در کاتاهای اوکیناوایی می‌توان از آنها برای دفاع، گیر انداختن و خلع سلاح حریف استفاده کرد. در محلی که تیغه به دسته متصل می‌شود یک برآمدگی وجود دارد که از آن در گیر انداختن چوب حریف استفاده می‌شود؛ اما در کامایی که از آن به عنوان داس کشاورزی استفاده می‌شود این برآمدگی وجود ندارد. معمولاً تیغه آنرا بسیار تیز می‌کنند که می‌تواند به سادگی باعث آسیب رسیدن به تمرین‌کننده تازه‌کار شود. تیزی تیغه آن نه تنها برای آسیب رساندن به حریف بلکه برای ترساندن حریف هم هست.

تاریخچه پیدایش

در سال ۱۴۷۰ زمانی که ارتش ژاپن سلاح های سنتی را تحریم می کرد ،‌ مردم اکیناوا از کاما به عنوان یک سلاح بُرنده رزمی استفاده می کردند که اغلب به پایین این سلاح زنجیره ای برای دسترسی بیشتر به هدف متصل بود. این سلاح بلند تر به عنوان <<کوساری کاما>> شناخته می شد.

سلاح کاما

کوساری کاما

کاما اصولا برای بریدن علف به کار گرفته می شد. در مبارزه فاصله نزدیک ، یک داس می توانست برای به دام انداختن سلاح حریف یا زدن ضربه به او استفاده گردد. کاما سلاح انعطاف پذیری است و چون دسته آن اغلب از چوب ساخته می شود ، نسبت به سای بسیار سبک تر می باشد. امروزه از این سلاح اغلب در مسابقات کاتا و نمایشات استفاده می گردد. کاتاها شامل حرکلت دورانی است که تکنیک های دفاعی و ضد حمله ای را تقویت می کند.از سلاح کاما در حال حاضر در اجرای کاتاهای زیبای نمایشی استفاده می شود.

بخوانید  معرفی سلاح نانچاکو (NUNCHAKU) یکی از سلاح‌های معروف و پرکاربرد اکیناوایی

جنگجویی که مجهز به دو سلاح سرد کاما باشد حریف بسیار خطرناک و مرگ آوری در برابر شمشیر زنان و یا جنگاوران مجهز به بو است زیرا جنگجو می تواند با یک سلاح کاما، ضربه شمشیر را بلوکه یا منحرف کرده و با کامای دیگر ضربات بسیار کشنده ای را به حریف وارد نماید بسیاری از علاقمندان به سلاح سرد، کاما را یکی از مرگبارترین سلاحهای سرد ژاپن قدیم می دانند.

در هنرهای رزمی از کاتاهای کاما مقدار خیلی کمی باقی مانده که امروزه تدریس می شوند که شامل : <<کاته نی چی نوکاما>> و <<تویامانی چی نوکاما>> است.

 


 

فهرست