مجله اینترنتی ژانگولر

هنر ژاپنی و ایجاد ژاپنیسم

هنر ژاپنی _ به ویژه گراورهای چوبی _ از میانه دهه ۱۸۶۰ تا اوایل قرن بیستم تاثیر عمیقی بر هنر غرب داشت و این تاثیر گذاری تحت عنوان ژاپنیسم شناخته می شود. عکاسان نیز در برابر سادگی هنر ژاپنی ، ترکیب بندی های نامتقارن و زوایای دید غیر معمول ، تمایل به انتزاع و تخت بودن اثر و کیفیات تزئینی آن واکنش نشان دادند.

ژاپنیسم
درخت آلو غرق شکوفه ازونسان ون گوگ (ژاپنیسم)

هنر ژاپن بیشتر از چین تاثیر پذیرفته است و البته آیین بودایی نیز بر این هنر اثر گذار بوده است.در هنر ژاپنی حساسیت زیاد به بافت، علاقه به رنگ های درخشان، ترکیب بندی جذاب و گیرا و چشم نواز، تاکید بر تکنیک و شیوه ی اجرا، نمود های شگفت انگیز و مرموز در طرح و کوشش در دستیابی به جلوه ای تزئینی از ویژگی های اصلی است.

تاثیرات بر سبک ها

در میان عکاسان ، پیکتوریالیست ها و سمبولیست ها پذیراترین گروه برای ژاپنیسم بودند ، که با نشان دادن رویکرد استادانه مورد علاقه آنها ، به ایستادگی و مخالفت در برابر جنبه های مکانیکی عکاسی کمک کرد. آلفرد استیگلیتس در سال ۱۹۰۹ نمایشگاهی از چاپ های ژاپنی در گالری اش ، ۲۱۹ ، به نمایش گذاشت. اندیشه های آرتور وسلی داو ، نقاش و آموزگار آمریکایی که طرفدار شیوه ترکیب بندی ژاپنی بود تاثیر شایان توجهی بر مدرسه عکاسی کلارنس اچ . وایت و همچنین هنرمندان عکاسی جدایی طلب گذاشت.

بسیاری از عکاسان مهم ژاپنی نظیر تویو میاتاکه ، کای شیمو جیما . شیجمی اوئدا در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در جنوب کالیفرنیا خصوصا منطقه لس آنجلس فعالیت می کردند. بسیاری از آنها اغضای گروه پیکتوریالیست های ژاپنی در آمریکا بودند و همه به دنبال پی ریزی فضای عکاسانه ای بودند که بازتاب سنت های بومی شان باشد.

بخوانید  آمبروتایپ (Ambrotype) روشی بر پایه کلودیون برای چاپ در دهه ۱۸۵۰
ژاپنیسم
تویو میاتاکه

عکاسان کالیفرنیایی نظیر آن دبلیو بریگمن ، ایموجن کانینگهام ، یوهان هاگمیر و ادوارد وستون نیز ترکیب بصری ژاپنی و تاکید بر عناصر تزئینی را تقلید کردند که راه آنها را به سمت مدرنیسم هموار ساخت.