مجله اینترنتی ژانگولر

اینستالیشن و عکاسی

هنر اینستالیشن به آرایش اشیاء جهت تماشای عمومی اطلاق می‌شود. که هنرمند با عکاس آنها را در فضایی خاص که بستگی به تاثیر آن برروی کنش‌های متقابل بقیه اجزاء دارد شکل داده شده است. مجموعه داران به طور روز افزونی نسبت به تغییر معنای عکس در محیط‌های مختلف ارائه آن توجه نشان می‌دهند.اینستالیشن و عکاسی

نخستین اینشتالین‌های عکاسی نمایش ساده عکس‌ها به شکل آویخته بر دیوار بود. نوع سنتی و خطی اینستالیشن که تغییر چندانی تا به امروز نداشته است. در عین حال به مرور تغییرات این شیوه از دهه ۱۹۴۰ آغاز شد. به عنوان مثال در اینستالیشن مربوط به نمایشگاه «جاده پیروزی» هربرت بایر به سال ۱۹۴۲ که توسط ادوارد استایکن در موزه هنر مدرن بر پا شد از قطع‌های نو و آرایش دیوار استفاده بسیار نمایشی به عمل آمد : برخی از تصاویر عریض بودند و ما بقی از سقف آویزان شده بودند.

عکاسان و هنرمندان از دهه ۱۹۸۰ به بعد به شکل روز افزونی آغاز به استفاده ابداعی از تصاویر عکاسی کردند. آنها ابعاد بزرگ ، تصاویر دو لت و سه لتی (همچون برخی از فتومونتاژهای گیلبرت و جرج) و اشیا ترکیبی (همچون طبیعت بیجان‌های پاسکال کرن که آنها را به شیوه سیبا کروم در اندازه واقعی چاپ کرده بود. سوژه‌های او پس مانده‌های صنعتی هستند که بر هویت خود به عنوان عکس ، با وجود شباهت‌هایی به حضور یادمانی مجسمه ، پا فشاری می‌کنند) را به کار گرفتند.اینستالیشن و عکاسی

از موارد ترکیبی نیز استفاده‌های زیادی به عمل آمده است (همچون مجموعه Equilfbers پیتر فیشلی و دیوید وایس که متعلق به سال ۱۹۸۴ است و هم چنین تابلوهای سورئال سندی اسکاگلند که در آنها از طرح‌های هندسی با رنگ‌های درخشان ، بریده‌های کاغذ ، غذا و حیواناتی که او برای عکاسی آنها را ساخته ، استفاده کرده است.) و یا تصاویر طوری در فضا معلق گشته یا پخش شده‌اند که به کلی فضای نمایش را دگرگون کرده‌اند ( همچون آثاری از آنت مساژه و کریستین بولتانسکی) .

بخوانید  عکاسی هوایی (Aerial Photography) ابزاری مفید برای مقاصد علمی