مجله اینترنتی ژانگولر

گروه f/64 تحت تاثیر عینیت نو

گروهی از عکاسان جوان کالیفرنیایی که گویا تحت تاثیر کار ادوارد وستون و عکاسان عینیت نو آلمان بودند با راهنمایی ویلارد ون دایک عکاس که بعدها به فیلم سازی روی آورد تحت لوای گروه f/64 در سال ۱۹۳۲ دور هم گرد آمدند. نام گروه بر گرفته از تنگ ترین روزنه دیافراگم لنز بود که حداکثر وضوح و دقت در جزئیات را تضمین می کرد.

گروه f/64
ویلارد ون دایک

این گروه در واکنش به پیکتوریالیسم رایج ، از عکاسی صریح طرفداری کرد. دستکاری ، قبل یا بعد از عکسبرداری بی ارزش شمرده شد و دل مشغولی همه افراد گروه وضوح در جزئیات ، تقریبا در حد وسواس گونه بود. آنها همچنین اهمیت بی چون و چرایی برای ویژگی های عینی رسانه قائل شده و بر خصوصیات منحصر به فرد آن تاکید داشتند.

بیانیه ها

آنها در بیانیه های متعددی در نمایشگاه ها و مقالات ، اعتقادات زیباشناختی شان را اینچنین بیان کردند : عدم برش تصویر در نگاتیو اصلی ، عدم استفاده از کاغذهای براق برای چاپ و غیره. موضوعات مورد علاقه آنها ، منظره در قالب سنت عکاسی اولیه کالیفرنیا بود. انسل ادمز فعال ترین نظریه پرداز گروه و ادوارد وستون ، کم حرف ترین آنها بود.

گروه f/64
انسل ادامز

برپایی نمایشگاه

اولین نمایشگاه جمعی گروه در موزه یادبود ام.اچ. یانگ سان فرانسیسکو در نوامبر سال ۱۹۳۲ برگزار شد. دومین نمایشگاه در گالری انسل ادمز در سپتامبر ۱۹۳۲ باز هم در سان فرانسیسکو بر پا شد. همیشه به تحریک ادمز ، مقالات بسیاری از اعضای گروه یا درباره آنها در نشریه کمرا کرفت چاپ می شد. گروه در سال ۱۹۳۵ منحل شد اما برخلاف افراطهای متعصبانه اش که موجب انتقادات بسیاری بود تاثیر آن بر عکاسی آمریکا قابل توجه و طولانی مدت بود.

بخوانید  چاپ آلبومن(Albuman Print) یکی از رایج‌ترین روش های چاپ قرن نوزدهم

برای مثال ویلیام موردنسن عکاس ، در ژوئن ۱۹۳۴ در کمرا کرفت چنین نوشت :«به خصوص این فرض آنها که حقیقت هنری ، ارائه کامل جزئیات دقیق است ، سفسطه آمیز می باشد. در هنر ، حقیقت در ارائه تجربه نهفته است …  نه حقایق ، لبکه باورها و احساسات … ناب گراها قاطعانه اصرار می ورزند که تمرینات انگشت آنها شایسته توجه هنری است. تا زمانی که آنها خودنمایانه مشغول نواختن گامها در کلید Cاند شایان توجه چندانی نیست.»