زندگینامه اقلیدس

اقلیدس از مردم اسکندریه ، ریاضی دان و معلم زبان یونانی بود و در مدرسلطنتی اسکندریه مصر ریاضیات درس می داد. به اقلیدس لقب «پدر هندسه» را داده اند ، چون بنیانگذار هندسه ای به نام هندسه اقلیدسی است. او تمام قضایایی را که ظاهرا هیچ استفاده ای از آنها نمی شد ، به صورت قضیه هایی که قابل درک و کامل باشند در آورد و تلاش بسیاری کرد تا با اثبات یک قضیه ، آن را به قضیه دیگری ارتباط دهد ، بدین ترتیب هر شاگرد ریاضی مجبور می شد برای اثبات مساله ریاضی تلاش کند.اقلیدس

اقلیدس به ماموران مالیاتی خدمات بزرگی کرد. در عهد باستان به مصر «هدیه نیل» می گفتند زیرا شهرت و اعتبار مصر باستان بیشتر به خاطر عضمت و بزرگی رود نیل بود ، ولی این رود هر سال طغیان می کرد. البته این طغیان به سود اهالی بود چون رود گل آلود نیل که از دورترین کوههای آفریقا سرچشمه می گرفت تمام کشتزارهای مصر را می پوشاند و آنها را برای کشاورزی آماده می کرد ، ولی این طغیان ، کار ماموران وصول مالیات را سخت می کرد چون به این ترتیب حدود زمینهای زراعتی از بین می رفت و تعیین محدوده زمین مالکان مشکلات زیادی به بار می آورد.

راهکار برای مالیات

اگر قرار بود که مالیاتها متناسب با محدوده زمین از مالکان مطالبه شوند ، اول باید مساحت زمین مشخص می شد. در این زمان ، هندسه که در زبان یونانی به معنی نقشه برداری زمین است به این مشکل اساسی پاسخ داد. ماموران مالیات با هندسه ، مساحت زمین هر مالک را حساب می کردند یعنی ابتدا هر زمین را به مثلثهای مختلف تقسیم می کردند ، بعد مجموع مساحتهای مثلث را جمع آوری می کردند و اندازه مساحت زمین را می گفتند و مالیات را وصول می کردند.

بخوانید  نیکلاس کوپرنیک (Nicolaus Copernicus) و نظریه خورشید مرکزی منظومه شمسی
اقلیدس
مجسمه اقلیدس در موزه تاریخ طبیعی دانشگاه آکسفورد

اقلیدس نتایج کارهای تالس ، فیثاغورس و افلاطون را جمع آوری و همه آنها را بدقت مطالعه کرد. وی تعرف های ساده هندسی را که قواعد کلی نامیده می شدند به صورت مجموعه در آورد و همگی آنها را قضیه نامید. آلبرت اینشتین می گوید : «اگر در جوانی کتاب اصول اقلیدس را ندیده و نخوانده باشد ، نمی تواند پژوهشگر باشد». آبراهام لینکلن ، رئیس جمهور آمریکا در چهل سالگی این کتاب را مطالعه کرد و آن را نه از نظر ریاضی بلکه از دیدگاه حقوقی واجتماعی به کار بست. مطالعه رشته های مختلف علمی مانند صوت ، نور ، کشتیرانی ، مکانیک ، پزشکی و زیست شناسی مستلزم دانش کافی از نظریه های اقلیدس است.