سلاح های اوکیناوایی(سلاح اکو)

امروزه رزمی کاران سراسر دنیا با هر سبک رزمی گوناگون که تمرین می کنند مطالعات و تمرین سلاح های رزمی را که به عنوان «کـوبـودو» یا «سلاح های اوکیناوایی » یا «طریقت رزمی باستانی» شناخته می شوند را انجام می دهند . سلاح های که اغلب متعلق به کـوبـودو بوده و برای اکثر رزمی کاران آشنا هستند عبارتند از : سای ، بو ، جو ، کاما ، تونفا ، نانچاکو و « سلاح اکو ». هر یک از این سلاح ها به نوبه خود یک یا چند کاتا (فُرم) دارد و بیش از ۲۰۰ سال است که از استاد به شاگرد منتقل شده است.

اِکو سلاحی است که مثل پارو عمل می کند این سلاح توسط ماهیگیران اوکیناوا به کار برده می شد و طولش کمتر از بو و معمولا از چوب سخت ساخته می شده و طریق استفاده اش نظیر بو است. ولی برعکس بو ، یک سوم از طول این سلاح بین هر دو دست قرار نمی گیرد و به جای آن یک  دست درست پشت تیغه و دست دیگر به راحتی در عقب سلاح قرار می گیرد. چون اکثر کل وزن در یک انتها مستقر می باشد ، استفاده از آن نسبت به بو بسیار مشکل تر است. بعلاوه چون سطحی پهن تر از سلاح بو دارد ، می توان برای در آودن چشم های حریف مورد استفاده قرار گیرد. اکو همچنـین یک مزیت اضافه دارد و آن اینکه دارای دو لـبه برای زدن ضـربه می باشد.

سلاح اکو

سلاح اکو

کاتا

شاید این گفته که امروزه اغلب شاگردان کوبودو آمریکای شمالی هرگز نه سلاح اِکو را از نزدیک دیده و نه کاتای آن را انجام داده اند ، کاملا صحیح می باشد. پس تعجب آور نخواهد بود که امروزه کاتای اِکو به نام «چی کین سوناکا که نواکو» در خارج از اوکیناوا اغلب با استفاده از سلاح بو به نمایش گذاشته می شود.سلاح اکو

بخوانید  معرفی سلاح نانچاکو (NUNCHAKU) یکی از سلاح‌های معروف و پرکاربرد اکیناوایی

از این رو سلاح خود را انتخاب  و اصول پایه را تمرین کرده و سپس از یک استاد ماهر و دانا در کوبودو ،‌ کاتای آن را فرا گیرید. بخوبی تمرین کرده و همیشه نسبت به کاتا وفادار باشید ، چون کاتا از هزاران مایل و دستان افراد بیشماری به شما رسیده است. از این رو سزاوار است کاتایی را که شما سعی در یادگیری آن دارید محترم شمرده و آن را ارزشمند بدانید.

 


 

فهرست