چاپ کنتاکت (Contact Print) روشی برای چاپ در دهه ۱۹۲۰

چاپ کنتاکت

روش چاپ

چاپ کنتاکت هنگامی به دست می آید که نگاتیو (فیلم یا شیشه) در تماس مستقیم با کاغذ حساس قرار گرفته و نوردهی شود. تصویر بدست آمده بدونه هیچ گونه کاهش یا از بین رفتن جزئیات هم اندازه نگاتیو است. پیدایش دوربین های کوچک در دهه ۱۹۲۰همراه. با نگاتیوهای کوچک متناسب با آنها منجر به کنار گذاشته شدن چاپ کنتاکت و گرایش به بزرگسازی شد.چاپ کنتاکت

برگه کنتاکت

برگه کنتاکت ، چاپ تماسی از حلقه کامل فیلم نور داده شده است. برگه های کنتاکت که با پیدایش حلقه های فیلم قطع کوچک ضرورت یافتند مرحله اساسی واسط بین نوردهی و چاپ نهایی اند. که به عکاس این امکان را می هند تا مشخص کند کدام یک از تصاویر باید در قطع بزرگتری چاپ شوند.

اگرچه چاپ های کنتاکت بیشتر به عنوان ابزار کار برای عکاسان به حساب می آیند اما همچنین برای موزه داران و محققان ، بررسی عملکرد یک عکاس و فرایند انتخاب او را امکان پذیر می کنند. از نظر آنری کارتیه _برسون (هنری کارتیه برسون) برگه های کنتاکت جذابیت زیباشناختی نداشتند و او آنها را به عنوان چیزهای زاید (آشغالهای محض) مردود می شمرد. دیگران _نظیر رابرت فرانک ، ویلیام کلاین و دنی روش ترجیح دادند برگه های کنتاکت را به شیوه های خودشان چاپ در اندازه های بزرگ کل فریم های یک رول و ارائه آنها در قالب کلیتی روائی یا گرافیکی در آثارشان به کار گیرند.

چاپ کنتاکت
انری کارتیه برسون

برخی عکاسان از برگه های کنتاکت استفاده مفهومی‌تری کرده اند ، نظیر مجموعه بازبینی (Verification) یوگو مولاس ، در سال های ۷۲_۱۹۷۱٫ مولاس در این مجموعه سیزده تصویری ، خود عکاسی را به عنوان موضوع انتخاب کرده و آن را به عناصر فیزیکی تشکیل دهنده (امولسیون حساس به نور ، زمان نودرهی و غیره) تجزیه می کند.

بخوانید  عکاسی سریالی (Serial Photography) تصاویری با موضوعی واحد

اولین تصویر این مجموعه برگی کنتاکتی را نشان می دهد که محصول یک حلقه فیلم ۳۵mm نور نخورده است که ظاهر شده و به شکل کنتاکت چاپ شده است و حاصل آن ۳۶ فریم سیاه است. این تصویر که به نیسفور نیپس اهدا شده ، به گفته مولاس اشاره به «۳۶فرصت عکاسی از دست رفته» است.

 


 

Author: میلاد کوتاهی