مجله اینترنتی ژانگولر

کولاژ یا تیکه چسبانی

واژه کولاژ از کلمه فرانسوی (Coller) به معنای چسپاندن آمده است. در کولاژ مواد مختلف _ کاغذ ، پارچه ، عکس _ به پایه ای چسپانده می شوند. این روش که مدتها در هنر های تزئینی به کار می رفته هنگامی به قلمروی هنر های زیبا وارد شد که پابلو پیکاسو به نقاشی خود تحت عنوان طبیعت بیجان با حصیر صندلی در سال ۱۹۱۲ تیکه ای پارچه برزنتی چسپاند.

اگر چه ممکن است مواد مختلف با افزودن نوشته ها و عناصر نقاشی شده گوناگون در ترکیب بندی به هم چسبانده و یکی شوند اما آگاهانه به آنها اجازه داده می شود که هویت فردیشان را حفظ کنند. عکس ها که از منابع بسیاری نظیر روزنامه ها به سادگی به دست آمده و می توانند به آسانی بر روی پایه های مختلفی نصب شوند برای کولاژ بسیار مناسبند.

کولاژ
گنگ / نابینا (رابرت فرانک)

رسانه های گروهی

کولاژ از لحاظ شکل و جوهر به فتومونتاژ نزدیک است _ ترکیبی ساخته شده از قطعه های عکس که از منابع مختلف بدست آمده و غالبا برای خلق تاثیر یکپارچگی کلی ، از نو چاپ می شوند. ترکیب بندی های انتزاعی و اثر همزمانی که اغلب از ویژگی های کولاژ هستند آن را به هنر مدرن دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ پیوند می دهند. هنرمندان و عکاسان دوره پس از جنگ با به کار بردن تکنیک کولاژ در سبک های مختلف به آن رونق تازه ای دادند.

کولاژ
رابرت راشنبرگ ۱۹۶۴

رابرت راشنبرگ در مونتاژهای بزرگ خود عکس های متنوعی را که غالبا از رسانه های گروهی انتخاب می شدند ترکیب می کرد. دیوید هاکنی در پانوراماهایی که از پولاروید های کنار هم نهاد شده ساخته است عدم وجود نقطه دیدی ثابت را نشان می دهد. برای مثال وی در اثر «بزرگراه پیربلوسوم» (۸۶ _ ۱۹۸۲) بیش از هفصد عکس مجزا را به کار برد. «گنگ / نابینا» ی رابرت فرانک کولاژی است که از تصاویر سگ های نابینا و تندیسهای گوزن های فیلم خود ، «شکارچی» ، ساخته شده است.

بخوانید  عکاسی سفر (Travel Photography) ، کشف و شناخت فرهنگ های دور