شوریکن (SHURIKEN) یا ستاره نینجا سلاح پرتابی نینجا های ژاپنی

شوریکن سلاحی پنهانی ستاره های نینجا (شوریکن) نشانه های اختصاصی مبارزین <<نین جوتسو>> هستند. شوریکن یا ستاره های نین جوتسو…

ادامه خواندن شوریکن (SHURIKEN) یا ستاره نینجا سلاح پرتابی نینجا های ژاپنی

انواع نانچاکو و مدل‌هایش و مروری بر کاربردهای آن در هنرهای رزمی

تعریفی کوتاه بر نانچاکو انواع نانچاکو توسط بروسلی و فیلم هایش شهرت جهانی یافت و سلاحی است که تاب داده…

ادامه خواندن انواع نانچاکو و مدل‌هایش و مروری بر کاربردهای آن در هنرهای رزمی

معرفی سلاح نانچاکو (NUNCHAKU) یکی از سلاح‌های معروف و پرکاربرد اکیناوایی

سلاح های اوکیناوایی(کوبودو) وقتی دست ها و پا ها کافی نباشند ، سلاح عاملی در حل منازعات بین انسان ها…

ادامه خواندن معرفی سلاح نانچاکو (NUNCHAKU) یکی از سلاح‌های معروف و پرکاربرد اکیناوایی