دسته: زندگینامه

آلفرد نوبل
Posted in زندگینامه علمی

آلفرد نوبل (Alfred Nobel) بنیانگدار بنیاد اعطای جایزه نوبل

دیمیتری ایوانوویچ مندلیف
Posted in زندگینامه علمی

دیمیتری ایوانوویچ مندلیف (Dmitri Mendeleev) و جدول تناوبی

آنتونی فان لیوونهوک
Posted in زندگینامه علمی

آنتونی فان لیوونهوک (Antonie van Leeuwenhoek) مخترع میکروسکوپ

آنتوان لوران لاووازیه
Posted in زندگینامه علمی

آنتوان لوران لاووازیه (Antoine Laurent Lavoisier) بنیان‌گذار شیمی نوین

ماری کوری
Posted in زندگینامه علمی

ماری کوری (Marie Curie) و کسب دو جایزه نوبل در دو رشته مختلف

یوهانس کپلر
Posted in زندگینامه علمی

یوهانس کپلر (Johannes Kepler) پدر علم ستاره‌شناسی جدید

نیکلاس کوپرنیک
Posted in زندگینامه علمی

نیکلاس کوپرنیک (Nicolaus Copernicus) و نظریه خورشید مرکزی منظومه شمسی

هنری کاوندیش
Posted in زندگینامه علمی

هنری کاوندیش (Henry Cavendish) فیزیکدان ثروتمند انگلیسی

فیثاغورث
Posted in زندگینامه علمی

فیثاغورث (Pythagoras) فیلسوف و ریاضیدان یونان باستان

الکساندر فلمینگ
Posted in زندگینامه علمی

الکساندر فلمینگ (Alexander Fleming) کاشف پنی‌سیلین