بوزجانی و تفسیر منازل هفتگانه اثر شاخص او و آموزش حساب عملی

زندگی نامه ابوالوفاء بوزجانی ابوالوفاء محمد ابن محمد ابن یحیی ابن اسماعیل ابن عباس بوزجانی، از مفاخر برجسته ی علمی…

ادامه خواندن بوزجانی و تفسیر منازل هفتگانه اثر شاخص او و آموزش حساب عملی

دیمیتری ایوانوویچ مندلیف (Dmitri Mendeleev) و جدول تناوبی

زندگینامه دیمیتری ایوانوویچ مندلیف دیمیتری ایوانوویچ مندلیف ، در اول فوریه ۱۸۳۴ میلادی در توبولسک  از نواحی سیبری شرقی به…

ادامه خواندن دیمیتری ایوانوویچ مندلیف (Dmitri Mendeleev) و جدول تناوبی