عکاسی منظره

عکاسی منظره (Landscape Photography) عکاسی از فضای طبیعی

عکاسی منظره و رویکردهایش کابرد استنادی عکاسی منظره بر کاربرد زیبا شناختیش مقدم بود. موفقیت تجاری چاپهای آلبومن و استریو گراف ها ، عکاسان قرن نوزدهم را تشویق کرد تا برای تامین این بازار جدید با تصاویر توریستی بی شمار ، عازم سفرهای عکاسانه به سراسر دنیا شوند. منظره به ادامه مطلب…

فتوگرام

فتوگرام (Photogram) روشی در عکاسی که تصاویر بدون دوربین ایجاد می شود

تصویر سازی با فتوگرام فتوگرام ها تصاویر هستند که بدونه دخالت دوربین یا هر اسباب دیگر عکاسی ، صرفا با گذاشتن اشیائی بر روی صحفه حساس و قرار دادان آنها در معرض نور و سپس ظهور و ثبوت آن به دست می آیند. تکنیک فتوگرام به سالهای قبل از اختراع ادامه مطلب…

پاپ آرت

پاپ آرت و عکاسی (Pop Art and Photography) هنر همگانی با سوژه های فرهنگی

پاپ آرت و فرهنگ همگانی پاپ آرت در ایالات متحده و بریتانیا در اواخر دهه ۱۹۵۰ به وجود آمده و ماده خامش را از شمایل های تصویر فرهنگ همگانی معاصر نظیر تبلیغات و دیگر اشکال رسانه های همگانی چاپی گرفت که پیش از آن توسط هنرمندان سنت گرا به رسمیت ادامه مطلب…

عکاسی مد

عکاسی مد (Fashion Photography) گونه ای از عکاسی تبلیغاتی

ظهور عکاسی مد مد ، عکاسی و تصویر زن به همراه یکدیگر از اوایل قرن بیستم تکامل یافته اند. عکاسی مد پس از ظهور در اواخر قرن نوزدهم در پاریس ، هنگامی که استودیوهای بزرگی نظیر شارل و امیل روتلینگر و مایر و پیرسون در گرفتن پرتره های زنان مد ادامه مطلب…

مدرنیسم و عکاسی

مدرنیسم و عکاسی (Modernism and Photography) نوگرایی در عکاسی

اصطلاح مدرنیسم و عکاسی اصطلاح مدرنیته در زیبایی شناسی ، گسترده وسیعی از معنای را در بر میگیرد. شارل بودلر در نیمه دوم قرن نوزدهم این اصطاح را برای نامیدن شاخه جدیدی از فعالیت هنری در دنیای نو به کار گرفت (منظور بودلر از دنیای نو جامعه صنعتی بورژا بود) ادامه مطلب…

عکاسی علمی

عکاسی علمی (scientific photography) تغییر نحوه نگرش به دنیا

اختراع عکاسی و ایجاد عکاسی علمی اختراع عکاسی را برای اولین بار دانشمندی _ نه یک هنرمند _ به نام فرانسوا آراگو در سال ۱۸۳۹ در پاریس به عموم اعلام کرد و بدین ترتیب ارتباط نزدیک علم و عکاسی را پیش بینی نمود و عکاسی علمی در همان اوایل اختراع ادامه مطلب…

عکاسی مستند

عکاسی مستند (Documentary Photography) ثبت یک سند تاریخی توسط عکاس

کاربرد عکاسی مستند کارایی عکاسی مستند و  عکسهای آنها به عنوان مدرک تصویری از همان ابتدا ارزشمند شمرده می شد. سند عکسی چه در زمینه عکاسی قضایی ، عکاسی پزشکی ، فتوژورنالیسم ، عکاسی علمی و چه عکاسی سفر ، از دیر باز منبع معتبر اطلاعاتی محسوب می شد. دولتها ادامه مطلب…

عکاسی هوایی

عکاسی هوایی (Aerial Photography) ابزاری مفید برای مقاصد علمی

تاریخچه عکاسی هوایی نخستین تجربیات عکاسی هوایی در اوایل تاریخ  این رسانه اتفاق افتاد. نادار در سال ۱۸۵۸ از داخل بالون خود بر فراز پاریس عکاسی کرد. جیمز والاس بلک همین کار را دو سال بعد بر فراز بوستون انجام داد. ادوارد استایکن در طی جنگ جهانی اول عکسهای هوایی ادامه مطلب…

عکاسی قضایی

عکاسی قضایی (Judicial Photopraphy) الزامی برای تشخیص هویت

عکاسی قضایی نیازی برای تشکیل پرونده از آنجاییکه شهر ها در پایان قرن نوزدهم به طور پیوسته مملو از غریبه ها شدند ، نیاز روزافزون برای مدرک قابل استناد در مورد هویت افراد ، منجر به شکل گیری عکاسی قضایی و ایجاد پوشه های عکس مظنونین و مجرمین شد. این ادامه مطلب…

عکاسی صریح

عکاسی صریح (Straight Photography) واکنش به افراط در اصول زیبایی شناختی

عکاسی صریح در تضاد با پیکتوریالیست در تاریخ عکاسی ، تنش میان عکاسی صریح و وسوسه رعایت معیارهای زیباشناختی ، دائمی بوده است. هنگامی که عکاسان علیه افراط در اصول زیبایی شناسی پیکتوریالیستی واکنش نشان داده و استفاده از دیگر هنر های تجسمی_خصوصا نقاشی _ را به عنوان الگو رد کرده ادامه مطلب…

logo-samandehi Secured by NED