نوا لنته (Nueva lente) یا لنز نو مجله ای تاثیرگذار در عکاسی نو اسپانیا

مجله اعتراضی نوا لنته افقهای فرهنگی اسپانیا در دهه ۱۹۶۰ توسط رژیم ستمگر فرانسیسکو فرانکو مسدود شده بود. با این…

ادامه خواندن نوا لنته (Nueva lente) یا لنز نو مجله ای تاثیرگذار در عکاسی نو اسپانیا

کولاژ (Collage) تکنیکی در هنرهای تجسمی در تیکه چسبانی با استفاده از اشیاء

کولاژ یا تیکه چسبانی واژه کولاژ از کلمه فرانسوی (Coller) به معنای چسپاندن آمده است. در کولاژ مواد مختلف _…

ادامه خواندن کولاژ (Collage) تکنیکی در هنرهای تجسمی در تیکه چسبانی با استفاده از اشیاء

لومینیسم (Luminism) سبکی که برای عکاسی رنگی مشروعیت کسب کرد

لومینیسم برگرفته از نقاشی منظره اصطلاح لومینیسم برای اولین بار در اواسط قرن نوزدهن در مورد مکتبی از نقاشان آمریکایی…

ادامه خواندن لومینیسم (Luminism) سبکی که برای عکاسی رنگی مشروعیت کسب کرد
گروه f/64  عکاسان جوان کالیفرنیایی که مهمترین دلمشغولیشان وضوح بود.
“استخوان و آسمان”، حدود ۱۹۳۲، ویلارد ون دایک

گروه f/64 عکاسان جوان کالیفرنیایی که مهمترین دلمشغولیشان وضوح بود.

گروه f/64 تحت تاثیر عینیت نو گروهی از عکاسان جوان کالیفرنیایی که گویا تحت تاثیر کار ادوارد وستون و عکاسان…

ادامه خواندن گروه f/64 عکاسان جوان کالیفرنیایی که مهمترین دلمشغولیشان وضوح بود.