مجله اینترنتی ژانگولر

سلاح بو (BO)

سلاح بو ، صورت سنتی یک چوب بلند به طول تقریبی ۶ فوت (۱۸۶ سانتی متر) است که معمولا از چوب سخت ساخته شده و بر حسب اندازه دست هنرجو ، بین یک تا دو اینچ ( هر اینچ مساوی است با ۲/۵ سانتی متر) قطر دارد. سلاح بو ،  می تواند از یک نوک به نوک دیگر هم می تواند صاف باشد  هم می تواند به تدریج باریک شود. این نوع دوم در بین اغلب شرکت کنندگان مسابقات شهرت دارد چون این نوع بو بسیار سبک بوده و امکان اجرای حرکات سریع دست و چرخش آسان را برای رزمی کار فراهم می آورد و همیشه مورد توجه مردم قرار گرفته است.سلاح بو

ولی باید توجه داشت برای تمرین در دوجو <<سالن تمرین>> و برای تمرین حمله و دفاع ، یک بو سنگین تر و درشت تر بهترین نوع محسوب می شود چون شدت برخورد ضربه را گرفته  و همچنین مچ و شانه های هنرجویان را تقویت می کند.

نحو کار با سلاح بو

برای نگه داشتن افقی این سلاح ، باید بو به نحوی در هر دو دست گرفته شود که تقریبا یک سوم طول سلاح بین دستان هنرجو و یک سوم دیگر از دست جلویی تا نوک سلاح و یک سوم باقیماتده از دست عقبی تا ابتدای سلاح باشد وقتی که نوک بو را به طرف حریف نگه داشته اید ، در حالی که کف یکی از دست های به طرف داخل است ، این دست باید به طرف ران شما باشد. در حالی که کف دست دیگرتان <<دست جلویی>> باید به طرف بالا باشد تا به مچ دست این امکان را دهد که بتواند ضربه نفوزی به طرف جلو را به راحتی انجام دهد.

این شبیه حرکت زدن <<مشت>> است. زمانی که می خواهید با سلاح بو ضربات به طرف پایین را انجام دهید ، مهم است که به یاد داشته باشید که دست کشنده یا دست عقبی ، تمام قدرت ضربه را تولید و دست جلویی اصولا برای راهنمایی و هدایت می باشد.نحو کار با سلاح بو

بخوانید  شمشیر نینجا (NINJA-TO) و کاربردهایش و تفاوت آن با شمشیر سامورائي

در انتخاب بو مهم است که بدانید باید سلاح را با دست آزمایش نموده و یکی را انتخاب کنید که انحنا نداشته یا از شکل طبیعی خارج نشده باشد ، چون در این صورت بو به شما اجازه نمی دهد تمرین های را صحیح انجام دهید و چون این سلاح نسبت به بیشتر سلاح های  دیگر امکان مبارزه از فاصله دور را می دهد در زمان نمایشات رزمی می توان آن را اغلب مقابل سلاح های دیگر مثل :‌ سای ، جو (چوب کوتاه) ، تونفا ، ناگی ناتا  یا کاما به کار برد.

بو یکی از پنج سلاح استانداردی است که بوسیله متخصصین رزمی اوکیناوایی و خالق روشی که بنام <<نِه>> (دست)‌ شناخته می شود ، بوجود آمد. در آن زمان ژاپن فئودالی (سرمایه گذاری)‌ این سلاح قسمتی از <<بوگی>> (هنرهای رزمی ژاپنی اولیه) بود وسامورائی ها ،‌کشیشان و مردم عادی از آن استفاده می کردند.

طول ۶ فوتی آن  <<سلاح بو>> را به سلاح مناسبی علیه شمشیرزنان تبدیل کرده بود که در عین حالی که حریف را خلع سلاح می کرد به استفاده کننده بو این امکان را می داد که در فاصله بی خطر بماند.
بو از طرح <<تیرک های چوبی>> تعادلی که باربران روی شانه هایشان جهت حمل آب و دیگر بارها از آن استفاده می کردند بوجود آمد و تکمیل شد ، به عنوان یک سلاح رزمی <<بو>> را می توان در مقابل سلاح های رزمی دیگر برای دفاع و حمله بکار گرفت.

اکنون بو قسمتی از <<بودو>> (طریقت های رزمی) است و هنوز در نمایشات کاتا از آن استفاده می شود. تمرین های بدنی با سلاح بو ،‌ تعادل و قدرت بالاتنه را افزایش می دهد . بعضی از کاتاهای بو که امروزه تمرین داده می شوند عبارتند از : <<شوشی نوکون شو>> ، <<شوشی نوکون دای>> ،‌ <<چاتان یارانوکون>> ، <<ساکوگوا نوکون شو>> ، << چی کین سوناکاکه نوگون>> .

 

بخوانید  شمشیر سلاح اصلی جنگ‌های قرون گذشته و مروری برتاریخچه آن